Dramaturgický seminář prvního ročníku: Porovnání verzí

Z KDT wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
  
 +
'''Rok 22/23'''
  
'''11/4'''  
+
'''úterý 14 - 16:25'''
  
 +
'''Tereza Reichová'''
  
 +
Předběžný harmonogram:
  
'''28/3'''
 
 
Jak napsat bodový scénář? - práce s texty z autorských reportáží.
 
  
Dostanou z textu kolegové - zvukaři, kameramané a produkční informace co potřebují?
+
1.10.
  
Možnost přehrání situace zjednoho  připravovaného filmu (ad režijní hry z minulé hodiny).
+
'''''pozorování''''' '''-''' texty z terénu
  
Zatím si opravdu pohlídejte, že víte odkud kam vyprávíte!
+
Žánr reportáže, práce s vypravěčem, perspektiva, filmové možnosti.
  
https://www.famu.cz/media/Texty_k_%C3%BAvod%C5%AFm_do_oboru_scen%C3%A1ristika_a_dramaturgie.pdf
 
  
Podívejte se na text pana Dufka - co jsou jsou vaše klíčové body ve vyprávění dle Aristotela?
+
18.10.
  
I dokument, kde se zdánilvě nic neděje, své uzle mé. Zkuste vymyslet ty své!
+
'''''Hledání námětů''' v ulicích''
  
  
v průběhu:
+
1.11.
  
online práce v dokumentech - '''bodové scénáře minimálně autorských reportáží'''
+
práce s úkolem: 3 filmy z Jihlavy – '''''zpětný námět''''': charakteristika žánru, co, proč, jak, kde, kdy, s kým?
  
pokud chcete poznámky k nové verzi - upozorněte mne emailem či sms       
+
Co je třeba formulovat v námětu? Jak slouží námět nám a jak našim spolupracovníkům. Srovnání a synergie záměru a formy.
  
'''14/3'''
+
Práce s první části studijní opory [https://wiki.kdt.famu.cz/wiki/index.php/Liter%C3%A1rn%C3%AD_podklady_k_dokument%C3%A1rn%C3%ADmu_filmu Martina Marečka a Lukáše Kokeše: literární podklady k dokumentárnímu filmu]
 
režijní hry - zakoušení modelových situací z natáčení autorských reporáží
 
 
 
(začátek o hodinu dřív)
 
 
 
'''27/2 neděle'''
 
 
 
Přesunutá výuka, kvůli auditu námětů. Cca 19 hodin. Upřesníme zda se potkáme na živo, kde či to dáme online.
 
 
 
Náměty vašich filmů pro potřebu auditu. Vzájemná zpětná vazba, zda rozumíme vašim záměrům, zpřesňování textů.
 
 
 
 
 
 
 
do '''19/2''' na společném google disku čtyři, pět vět ke každému z námětů, po rešerších. Z nich jasné téma, obsah i forma. Aneb, když to neřeknete krátce, nevíte co chcete dělat:)
 
 
 
Anotace – obsah a záměr díla (téma, charakteristika problému, klíčové osoby a hlavní prostředí).
 
  
Pište si do commentů poznámky i vzájemně.
 
  
 +
15.11.
  
'''14/2'''
+
vlastní '''''námět na postup práce'''''
  
analýza výběrek postupů práce
 
  
 +
28.11. - PONDĚLÍ
  
'''9/2'''
+
společná dílna s Violou Ježkovou nad '''''tématy''''' filmů. Napište texty ve formě odstavce, dvou (s ohledem na téma a možné formální zpracování) a pověste s předstihem na společný disk.
  
10-15 h Zadní Třebaň
+
(29.11. ve volném úterním okně asi svícení s Honzou Šípkem)
  
náhradní seminář  za 22/11- prodloužená výuka nad '''''tématy''''' filmů. Napište texty ve formě odstavce, dvou (s ohledem na téma a možné formální zpracování) a zašelete s předstihem jak mně, tak Honzovi Šípkovi. Seminář proběhne i s ním. Budu se těšit.
 
  
...
+
13.12.
  
'''20/12'''
+
Vlastní '''''náměty''''' v textové podobě. Společná obsahová analýza textu.
  
'''možnosti reportáže'''
 
  
Abyste si osahali formu autorské reportáže, vyberte si každý jednoho autora či reportážní styl. Další setkání přineste vlastní literární reportáž v žánru vybraného autora a k tomu si připravte krátké představení historických a literárních specifik onoho autora (literární školy) pro ostatní.
+
''Druhá polovina ledna '''celodenní setkání nad náměty''' blízko Berounky i s Violou.''
  
Dívejte se prosím na tento úkol jako inspiraci k vašim budoucím dílům, tedy při psaní myslete filmem (viz naše první setkání) a při výběru textu prosím vyberte co vás zaujalo a co vás inpirovalo pro vaše uvažování nad daným stylem. Nepotřebujeme kopírovat wikipedii ani dělat středoškolský referát.
 
  
 +
14.2.
  
 +
'''''Bodové scénáře''''' vlastních filmů
  
k výběru z autorů a auorek co se věnovali reportáži
 
  
Max Brod, Milena Jesenská, Polská literární škola (prosím někdo si vemte jako celek či jejího konkrétního autora či autorku), Egon Ervin Kisch, Karel Čapek, Ivan Olbracht, Jarmila Glazarová, Ludvík Aškenazy,...(třeba přijdete s někým na koho jsem zapomněla)
+
28.2.
  
...
+
'''''Trenažer auditu''''' (7.3.) společně s Violou
  
'''6/12'''
+
Je třeba mít odevzdané podklady na společné úložiště
 
'''vyprávět čas'''
 
  
Analýza úkolu ''Můj den''.
 
 
Zadání: Zapínejte, vypínejte, nestřihejte. Věřte své intuici, sledujte. Zaznamenávejte průběh dne, události ... Jděte na to volně dle toho co na začátku ucítíte či předpřipravenou optikou.
 
 
Maximální délka 10 minut, ale kratší tvar je vítaný. Že nemá jít o vlog je myslím jasné.
 
 
 
uplynulé:
 
 
'''22/11'''
 
 
ne-moc 
 
 
'''8/11'''
 
 
'''námět'''
 
 
práce s úkolem: 3 filmy z Jihlavy – ''zpětný námět'': charakteristika žánru, co, proč, jak, kde, kdy, s kým?
 
 
Co je třeba formulovat v námětu? Jak slouží námět nám a jak našim spolupracovníkům. Srovnání a synergie záměru a formy.
 
 
Práce s první části studijní opory [https://wiki.kdt.famu.cz/wiki/index.php/Liter%C3%A1rn%C3%AD_podklady_k_dokument%C3%A1rn%C3%ADmu_filmu Martina Marečka a Lukáše Kokeše: literární podklady k dokumentárnímu filmu]
 
  
 +
14.3.
  
'''15/10'''
+
Konstelační hry 1. - '''''trenažer natáčení'''''
  
'''pozorování'''
 
  
práce s texty z terénu
+
28.3:
  
Žánr, práce s postavou a vypravěčem, perspektiva, filmové možnosti.
+
Konstelační hry 2. - '''''trenažer natáčení'''''
  
  
'''11/10'''
+
11.4.
  
'''vidět v textu film'''
+
'''''Technický scénář v praxi'''''
  
reflexe jednoho námětu z přijímacích prací
 
  
pozor na fráze! (cílem filmu je zmapovat,srovnat, popíše příčiny, představí pocity, režisér nerežíruje,...)
+
''Přelom dubna a května, '''setkání nad hrubým střihem''' spolu s Violou a Honzou''

Aktuální verze z 2. 9. 2022, 20:13

Rok 22/23

úterý 14 - 16:25

Tereza Reichová

Předběžný harmonogram:


1.10.

pozorování - texty z terénu

Žánr reportáže, práce s vypravěčem, perspektiva, filmové možnosti.


18.10.

Hledání námětů v ulicích


1.11.

práce s úkolem: 3 filmy z Jihlavy – zpětný námět: charakteristika žánru, co, proč, jak, kde, kdy, s kým?

Co je třeba formulovat v námětu? Jak slouží námět nám a jak našim spolupracovníkům. Srovnání a synergie záměru a formy.

Práce s první části studijní opory Martina Marečka a Lukáše Kokeše: literární podklady k dokumentárnímu filmu


15.11.

vlastní námět na postup práce


28.11. - PONDĚLÍ

společná dílna s Violou Ježkovou nad tématy filmů. Napište texty ve formě odstavce, dvou (s ohledem na téma a možné formální zpracování) a pověste s předstihem na společný disk.

(29.11. ve volném úterním okně asi svícení s Honzou Šípkem)


13.12.

Vlastní náměty v textové podobě. Společná obsahová analýza textu.


Druhá polovina ledna celodenní setkání nad náměty blízko Berounky i s Violou.


14.2.

Bodové scénáře vlastních filmů


28.2.

Trenažer auditu (7.3.) společně s Violou

Je třeba mít odevzdané podklady na společné úložiště


14.3.

Konstelační hry 1. - trenažer natáčení


28.3:

Konstelační hry 2. - trenažer natáčení


11.4.

Technický scénář v praxi


Přelom dubna a května, setkání nad hrubým střihem spolu s Violou a Honzou