Dramaturgický seminář prvního ročníku

Z KDT wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


11/4


28/3

Jak napsat bodový scénář? - práce s texty z autorských reportáží.

Dostanou z textu kolegové - zvukaři, kameramané a produkční informace co potřebují?

Možnost přehrání situace zjednoho připravovaného filmu (ad režijní hry z minulé hodiny).

Zatím si opravdu pohlídejte, že víte odkud kam vyprávíte!

https://www.famu.cz/media/Texty_k_%C3%BAvod%C5%AFm_do_oboru_scen%C3%A1ristika_a_dramaturgie.pdf

Podívejte se na text pana Dufka - co jsou jsou vaše klíčové body ve vyprávění dle Aristotela?

I dokument, kde se zdánilvě nic neděje, své uzle mé. Zkuste vymyslet ty své!


v průběhu:

online práce v dokumentech - bodové scénáře minimálně autorských reportáží

pokud chcete poznámky k nové verzi - upozorněte mne emailem či sms

14/3

režijní hry - zakoušení modelových situací z natáčení autorských reporáží

(začátek o hodinu dřív)

27/2 neděle

Přesunutá výuka, kvůli auditu námětů. Cca 19 hodin. Upřesníme zda se potkáme na živo, kde či to dáme online.

Náměty vašich filmů pro potřebu auditu. Vzájemná zpětná vazba, zda rozumíme vašim záměrům, zpřesňování textů.


do 19/2 na společném google disku čtyři, pět vět ke každému z námětů, po rešerších. Z nich jasné téma, obsah i forma. Aneb, když to neřeknete krátce, nevíte co chcete dělat:)

Anotace – obsah a záměr díla (téma, charakteristika problému, klíčové osoby a hlavní prostředí).

Pište si do commentů poznámky i vzájemně.


14/2

analýza výběrek postupů práce


9/2

10-15 h Zadní Třebaň

náhradní seminář za 22/11- prodloužená výuka nad tématy filmů. Napište texty ve formě odstavce, dvou (s ohledem na téma a možné formální zpracování) a zašelete s předstihem jak mně, tak Honzovi Šípkovi. Seminář proběhne i s ním. Budu se těšit.

...

20/12

možnosti reportáže

Abyste si osahali formu autorské reportáže, vyberte si každý jednoho autora či reportážní styl. Další setkání přineste vlastní literární reportáž v žánru vybraného autora a k tomu si připravte krátké představení historických a literárních specifik onoho autora (literární školy) pro ostatní.

Dívejte se prosím na tento úkol jako inspiraci k vašim budoucím dílům, tedy při psaní myslete filmem (viz naše první setkání) a při výběru textu prosím vyberte co vás zaujalo a co vás inpirovalo pro vaše uvažování nad daným stylem. Nepotřebujeme kopírovat wikipedii ani dělat středoškolský referát.


k výběru z autorů a auorek co se věnovali reportáži

Max Brod, Milena Jesenská, Polská literární škola (prosím někdo si vemte jako celek či jejího konkrétního autora či autorku), Egon Ervin Kisch, Karel Čapek, Ivan Olbracht, Jarmila Glazarová, Ludvík Aškenazy,...(třeba přijdete s někým na koho jsem zapomněla)

...

6/12

vyprávět čas

Analýza úkolu Můj den.

Zadání: Zapínejte, vypínejte, nestřihejte. Věřte své intuici, sledujte. Zaznamenávejte průběh dne, události ... Jděte na to volně dle toho co na začátku ucítíte či předpřipravenou optikou.

Maximální délka 10 minut, ale kratší tvar je vítaný. Že nemá jít o vlog je myslím jasné.


uplynulé:

22/11

ne-moc

8/11

námět

práce s úkolem: 3 filmy z Jihlavy – zpětný námět: charakteristika žánru, co, proč, jak, kde, kdy, s kým?

Co je třeba formulovat v námětu? Jak slouží námět nám a jak našim spolupracovníkům. Srovnání a synergie záměru a formy.

Práce s první části studijní opory Martina Marečka a Lukáše Kokeše: literární podklady k dokumentárnímu filmu


15/10

pozorování

práce s texty z terénu

Žánr, práce s postavou a vypravěčem, perspektiva, filmové možnosti.


11/10

vidět v textu film

reflexe jednoho námětu z přijímacích prací

pozor na fráze! (cílem filmu je zmapovat,srovnat, popíše příčiny, představí pocity, režisér nerežíruje,...)