Dramaturgický seminář prvního ročníku

Z KDT wiki
Verze z 8. 4. 2024, 16:52, kterou vytvořil TeRe (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rok 23/24

úterý 14 - 16:25, učeba 211

Tereza Reichová


Předběžný harmonogram:


3.10.

pozorování - texty z pozorování světa

Žánr reportáže, práce s vypravěčem, perspektiva, filmové možnosti.


17.10.

Hledání námětů v ulicích, tvorba námětu

Co je třeba formulovat v námětu? Jak slouží námět nám a jak našim

spolupracovníkům. Srovnání a synergie záměru a formy.


Práce s první části studijní opory Martina Marečka a Lukáše Kokeše:

Martina Marečka a Lukáše Kokeše: literární podklady k dokumentárnímu filmu


31.10.

práce s úkolem: 3 filmy z Jihlavy – zpětný námět: charakteristika

žánru, co, proč, jak, kde, kdy, s kým?


??? v mezičase - online setkání - práce s vlastním námětem na postup práce


14.11.

Hra: vymyslet film

Zakoušení fantazie, možností variant filmového jazyka ve vztahu k tématu, formě a žánru.


28.11. v úterý nebo v pondělí 27.11.

společná dílna s Violou Ježkovou nad tématy filmů. Napište texty ve

formě odstavce, dvou (s ohledem na téma a možné formální zpracování) a

pověste s předstihem na společný disk.


12.12. odpadá


29.1. celodenní setkání nad náměty v Terezy - Tereza a Viola


12.2. celodenní setkání nad náměty u Violy - Tereza a Viola


19.2. pondělí

Trenažer auditu společně s Violou s hostem Martinem Marečkem


19.3.

budování režijní kondice 1. - trenažer natáčení v podobě her

Práce na bodovém scénáři.


2.4.

budování režijní kondice 2. - trenažer natáčení v podobě her Práce na bodových scénářích obou filmů - filmové povídce. (V mezičase online.)

16.4.

budování režijní kondice 3 - trenažer natáčení v podobě her

Zápočet je udělen na základě aktualizovaných scénářů obou filmů.