Dramaturgický seminář prvního ročníku

Z KDT wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rok 22/23

úterý 14 - 16:25

Tereza Reichová

Předběžný harmonogram:


1.10.

pozorování - texty z terénu

Žánr reportáže, práce s vypravěčem, perspektiva, filmové možnosti.


18.10.

Hledání námětů v ulicích


1.11.

práce s úkolem: 3 filmy z Jihlavy – zpětný námět: charakteristika žánru, co, proč, jak, kde, kdy, s kým?

Co je třeba formulovat v námětu? Jak slouží námět nám a jak našim spolupracovníkům. Srovnání a synergie záměru a formy.

Práce s první části studijní opory Martina Marečka a Lukáše Kokeše: literární podklady k dokumentárnímu filmu


15.11.

vlastní námět na postup práce


29.11. v úterý

společná dílna s Violou Ježkovou nad tématy filmů. Napište texty ve formě odstavce, dvou (s ohledem na téma a možné formální zpracování) a pověste s předstihem na společný disk.

(29.11. ve volném úterním okně asi svícení s Honzou Šípkem)


13.12.

Hra: vymyslet film

Zakoušení fantazie, možností variant filmového jazyka ve vztahu k tématu.


30.1. celodenní setkání nad náměty blízko Berounky i s Violou.

8.2. celodenní setkání na KDT nad náměty Tereza a Viola


20.2. pondělí!

Trenažer auditu společně s Violou a Helenou Třeštíkovou


7.3.

Zapracování auditu do textů. Tvorba filmových situací. Bodový scénář.


21.3.

Konstelační hry 1. - trenažer natáčení

Práce na bodovém scénáři.

4.4.:

Konstelační hry 2. - trenažer natáčení


18.4.

Technický scénář v praxi


Přelom dubna a května, setkání nad hrubým střihem spolu s Violou a Honzou