Klauzurní filmy a cvičení

Z KDT wiki
Verze z 12. 10. 2021, 09:00, kterou vytvořil Honza.sipek (diskuse | příspěvky) (→‎Příběh beze slov)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Postup práce[editovat | editovat zdroj]

 • ČB film 16 mm
 • kamera Bolex
 • 3x30,5m ČB negativ
 • může být němé - kdo chce, může vyrobit i zvukovou stopu, ale není to povinné
 • použijte: všechny velikosti záběrů, nadhled, podhled, jízdu a přeostření
 • pro inspiraci - postupy práce starších spolužáků
 • výrobní list vám podepíšu na základě storyboardu, ve Studiu Famu chtějí ještě krátký námět (stačí jeden odstavec)
 • hotový do konce zimního semestru, což znamená nejpozději do vánočních prázdnin natočit, přes vánoce sestříhat
 • výrobní list


Autorská reportáž[editovat | editovat zdroj]

aneb AUTOR(KA) LÍČÍ (NA) SITUACE

Reportážní pojednání nějaké události, místa anebo faktu. Událost může být přirozeně se dějící nebo organizovaná.

Jak po(za)stihnout „dramatickou" - „všední" situaci?

 • společné cvičení - spolupracujete s katedrou kamery, střihu, zvuku a produkce
 • výrobní list

inspirace k reportážím[editovat | editovat zdroj]

Jean Claude Carriere – scénář k dokumentární filmu (reportáži):

Přišli za mnou tři mladí lidé. Chystali se přejet poušť v severním Mexiku od Tichého Oceánu, a protože věděli, že Mexiko dobře znám, přišli se poradit, jak z té cesty vytěžit film. (...) Nejprve vás napadne vzít mapu a poradit, aby navštívili určitá města a krajiny, jenže to je nudné jako četba z příručky. Můžete jen dodat, že tam potkají indiány a tak podobně, ale to se jen vyhýbáte příležitostem. Řekl jsem jim, ať se nedrží zeměpisných a národopisných banalit a napíší místo toho třebas příběh o mustangovi, protože právě v tomto kraji žije a vzniklo kolem něho množství legend a historek. Když tedy vyjeli, rozhodli se hledat ztracenou španělskou kolonu, která v kraji zmizela a z níž přežili pouze koně. Indiáni prý koně do té doby neznali, až tehdy si je ochočili a vycvičili. Tato struktura dodala filmu jinou dimenzi, oživila ho, aniž ho jen v nejmenším zbavila dokumentárnosti. Základní linie zároveň nevylučovala zapojení veškerých náhod: setkání se zajímavými lidmi, indiány, zkrátka jakákoliv dobrodružství.

Alberto Cavalcanti:

Nezpracovávejte zevšeobecněné náměty! Můžete napsat článek o poštovní službě, ale film (reportáž) musíte natočit o jediném dopisu.

Herz Frank - i dokumentární reportáže musejí vycházet z nějaké životní filozofie:

Nezřídka lze zaslechnout, že pravým dokumentárním filmem je reportáž, zatímco vše, co je poznamenáno autorským vztahem, záludnost. Je to pomýlené už v podstatě. Jsi-li vidoucí, chápeš-li mezilidské vztahy, souvislosti mezi jednotlivými fakty, které zaznamenáváš, pak i natočená reportáž bude obraznou už proto, že jsi schopen průniku do podstaty událostí. Velice často pronikavé oko reportéra, které ulpělo na nějakém charakteristickém detailu, vyhmátlo výraz člověka z davu, bezděčné gesto, ať už oběti či původce události, činí zaznamenanou událost živou, naplněnou smyslem. O tom to je. Reportáž, ačkoli právě ona je považována za pravou dokumentaristiku, bude stejně nepravdivá, jako i autorsky tendenční črta, je-li v ní zaznamenána jen vnější vrstva. (...) A netřeba zvláštní injekce, zvláštního rakursu, hudebního efektu atd. Stačí se jen vnímavěji zadívat na dění před sebou. Pak se reportáž změní na uměleckou a vypoví nejen o povrchu, který vidí všichni, ale i o jakémsi vnitřním napětí. (...) Trpělivost, vnímavost – to je hlavní přednost dokumentaristy. Jenže jenom trpělivost nestačí. V okamžiku, kdy pozoruješ život, musíš s ním navázat takový hluboký kontakt, abys neviděl jen to, co se právě teď děje, ale i předem vytušil, k čemu může dojít v nejbližším okamžiku a byl na to připraven... Připomíná to tanec s dobrým partnerem. V předtuše následující události je pro dokumentaristu velice důležité vybrat vhodné stanoviště pro kameru, vyznačit si úhel pohledu.

Frederic Wiseman:

Když jsem natáčel Nemocnici, celé dny se prakticky nic nedělo a potom se najednou sesypalo plno událostí najednou: nehody za volantem, oběti přepadení, narkomani, porody, atd. Film nakonec ukazuje právě tyto okamžiky spíše než dlouhé období předtím. (...) Dokumentární film je fikcí skutečnosti, ale současně si uchovává nevídanou přesvědčovací schopnost.

Můj pohled na skutečnost, na které mi záleží[editovat | editovat zdroj]

aneb  FILM VYTVÁŘÍ SKUTEČNOST (svého druhu), na které mi záleží

Vyberte si skutečnost, na které vám záleží, a hledejte jakými technickými i formálními prostředky natočit způsob svého osobního postoje.

Na co zaměřit „můj" pohled, aby mu rozuměli a zajímal i ostatní?

 • oborové cvičení - děláte si sami kameru, střih - doporučuju poprosit zvukaře, aby vám udělal zvukový mix
 • točíte na digitál, ale v rozpočtu jsou nějaký peníze, ze kterých můžete zaplatit film a laborky (8mm, 16mm, ...), pokud byste se rozhodli točit na film (ČB nebo barva) nebo to kombinovat
 • výrobní list

inspirace k pohledu[editovat | editovat zdroj]

Dziga Vertov[editovat | editovat zdroj]

Vertovův kinoaparát jako nástroj pro dokonalý vjem světa. Kamera dovoluje vidět svět více a lépe,  stojí výše než lidské oko, protože je to stroj. Vertov nepoužívá kameru stylem: "Zde je život. Zde je to, co vidím". Ptá se jí: "Kde je tajemství, které můžeš spatřit lépe než já? Neboť můžeš lépe než já vidět pohyb a život je pohyb." Kinoobjektiv musí ukázat divákům škálu složitosti a rozporů lidské bytosti.


Kinooko

 • Metoda kinooka je vědecká metoda výzkumu skutečnosti. Je to za prvé plánovaný záznam skutečnosti, za druhé plánované organizování záznamů dokumentárních faktů.
 • Kinooko znamená kinovidím, to jest vidím svět skrze kinoobjektiv, kinopíšu, to znamená píšu kinoaparátem na kinofilm, kinoorganizuji, znamená montuji události zachycené kinookem. Jinými slovy, kinooko je dokumentární rozluštění viditelného a neviditelného světa pouhým okem.

Robert Bresson   - „Poznámky o kinematografu"[editovat | editovat zdroj]

Pohled

 • Tryskající síla oka.
 • Udělat film znamená spoutat osoby navzájem a osoby s předměty pomocí pohledů.
 • Dvě osoby, které se dívají do očí, nevidí své oči, ale své pohledy.
 • Kdo to řekl: Jediný pohled může probudit vášeň, vraždit, rozpoutat válku?
 • Zaměř svou představivost méně na události než na pocity, i když chceš, aby zaznamenané pocity byly co možná nejvěrnějšími dokumenty.

Skutečnost  

 • Skutečnost, která dospěla k mysli, už není skutečností. Ukázat to, co vidíš pomocí stroje, který to nevidí, jako to vidíš ty.
 • Pravda není ukryta v živých postavách a skutečných předmětech, které používáš. Je to ovzduší pravdy, kterého se zmocní jejich obrazy, když je uspořádáš v určitém pořadí. Naopak, ovzduší pravdy, kterého se jejich obrazy zmocní, když je uspořádáš v jistém pořadí, uděluje těmto osobám a předmětům skutečnost.
 • Obrazy a zvuky se musí vzájemně podporovat na dálku i zblízka.
 • Ukaž to, co by bez tebe možná nikdy nebylo viděno.

Příběh beze slov[editovat | editovat zdroj]

společné cvičení s katedrou zvukové tvorby

Cvičení probíhá v těsné dramaturgické i realizační spolupráci dvojice autorů – studentů 1. ročníku dokumentární tvorby a zvukové tvorby. Úkolem je vytvořit zvukový příběh bez použití dialogu, tedy jen s pomocí ruchů a ev. hudby. Mluvené slovo lze popřípadě uplatnit jen jako charakterizační zvukovou atmosféru, nikoli jako nositele konkrétní sémantické informace. Je přípustné použít vedle natáčených zvuků i archivní zvukové materiály. 

Realizace: začátek 2. semestru. Práce se předvádějí na společném semináři obou kateder. Datum bude oznámeno později - předběžně 12.května. Hodnotí se myšlenka díla, forma jejího sdělení - vhodnost volby výrazových prostředků, způsob stylizace - dále výstavba formy i úroveň technického vypracování.

Technologie: Primární záznam - HD, doba vypůjčení max. 6 dnů.  Zpracování:  PRO TOOLS. Na mixáž je vyhrazen 1 den. 

Výsledný záznam ve formátu stereo. Na začátku záznamu musí být namluveny titulky se jmény autorů cvičení. Pro společný poslech budou všechna cvičení připravena v odpovídajícím formátu v seminární pracovně KZT. Název jen do explikace, nikoliv do nahraných titulků. Předepsaná délka 3 minuty s maximální tolerancí + - 10 sec. (včetně namluvených titulků). Časový limit je závazný, v individuálním případě lze z tvůrčích důvodů před dokončením požádat o schválení výjimky (student KZT to uvede v explikaci). V explikaci se studenti KZT vyjádří mj. i k tomu, jak probíhala spolupráce s partnerem z KDT.


Formálnosti[editovat | editovat zdroj]

 • ze Studia Famu si můžete půjčovat techniku a čerpat rozpočet, až když máte cvičení "otevřené"
 • cvičení se otevře odevzdáním podepsaného výrobního listu, který vám podepíšou pedagogové všech spolupracujících kateder po realizační poradě
 • bacha na smlouvy - s každým, kdo ve filmu vystupuje, musíte mít podepsaný papír - jinak vám studio famu nepustí film ven
 • rozpočet má dvě části: interní a externí
  • interní jsou "virtuální peníze", za které si od Studia pronajímáte techniku, střižny, míchačku atd.
  • externí jsou peníze cash, které dostanete oproti účtům, případně slouží na nákup, vyvolání a přepis materiálu
 • váš kontakt ve Studiu Famu (vedoucí výroby) je Lenka Medová


Technikálie[editovat | editovat zdroj]