Prvácká technika

Z KDT wiki
Verze z 19. 10. 2021, 16:03, kterou vytvořil Honza.sipek (diskuse | příspěvky) (odkaz na kalendář)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Co používáme - skupina na chatu (whatsapp, signal, messenger - determinováno podle možností prváků) - kalendář pro rezervaci techniky a střižen (přístup přes login s gmailovým účtem nebo spárováním)

Co je cílem?

 1. Technika na KDT se za rok rozroste, nikoliv poničí a bude pro další generace studentů k dispozici
 2. Prváci mají přednostní přístup k technice pro získání praxe a natáčení filmů a cvičení
 3. Každý prvák má klíče k přístupu ke skřínce, ten má i sektretářka a technik

Prváci mají přednost při vypujčování KDT techniky. Přibývá povinnost schvalovat vypůjčky starších ročníků. Střižny KDT jsou pro všechny ročníky, přednost má výuka a je nutnéí vždy rezervovat.

 • disky na KDT slouží jen jako pracovní kopie, nikoliv záloha dat! Data mohou být kdykoliv ohrožena stavem disků a přístupem ostatních studentů

Postup pro rezervaci prváky:

 1. Napíšou do skupiny (je vždy domluven komunikační kanál na začátku roku) na kdy si pujčují (nepotřebují schválení)
 2. Zapíšou si vypůjčku do kalendáře (https://bit.ly/technikaKDT)
 3. Vypůjčka je platná, v momentě odeslání fotografie stavu techniky v době přebírání
 4. Vypůjčka končí odelsáním fotografie o stavu vrácené techniky s popisem případných problémů


Postup rezervací pro další ročníky

 1. Napíšou do skupiny prváků, kde se zeptají na možnost rezervace v konkrétní techniky v konkrétní termín
 2. Prvácí schválí, že netočí v dané době
 3. Jakmile prvácí schválí, nebo nevyjádří zájem o techniku, rezervaci je možno založit do kalendáře event na vypůjčení - v tento moment již nelze zrušit prváky
 4. Vypůjčka je platná, v momentě odeslání fotografie stavu techniky v době přebírání
 5. Vypůjčka končí odelsáním fotografie o stavu vrácené techniky s popisem případných problémů
 6. v případě předání mimo KDT je vždy třeba odeslat fotografii v době předání jedním ze studentů

Seznam techniky a návody budou nasdíleny v neveřejné platformě